سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
17، 18 و 19 اردیبهشت 1393 
دانشگاه صنعتی اصفهان
نتایج داوری  مقالات واصله جهت ارائه در سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

دریافت فایل مقالات (پذیرش / رد)

دریافت راهنمای تهیه پوستر ( ورد)

لطفاً به نکات زير توجه کنيد

 

. مقالاتی که به صورت سخنرانی ارائه می گردد با نویسندگان تماس گرفته شد

و سایر مقالات به صورت پوستر ارایه می شود.

انجمن فيزيولوژی گياهی ايران هيچ گونه مسئوليتی در قبال اسکان

متقاضيان ندارد.

متقاضيان محترم می توانند جهت اسکان و رزو اتاق با شماره های زير تماس بگيرند:

 مهمانسرای دانشگاه 1: 03113912575- مهمانسرای دانشگاه 03113912394 : 2

هتل آزادی:  03112204056   هتل پرديس: 03113912200308

هتل قصر: 031133900902هتل شهرزاد: 03113363610

 
برنامه کارگاه های کنفرانس سوم
جهت دریافت فرم ثبت نام بر روی عنوان کارگاه کلیک کنید
1- روشهای اندازه گیری تنش شوری و مشکلات فرا روی آن (18/2/1393 ساعت 9 تا 12)
 
2- استفاده از تکنیک های فلورسانس کلروفیل در پیش بینی عمر نگهداری محصولات کشاورزی (باغی) در انبار (18/2/1393 ساعت 14 تا 16)
 
3- روش های اندازه گیری آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاهان (19/2/1393 ساعت 9 تا 13)
 
 
آدرس پست الکترونیکی:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
تماس با دبیر خانه :3913356 (0311)
 
تماس با دبیر خانه :3913356 (0311)