نشست هم اندیشی ملی جایگاه علوم پایه در ارتقا علمی و فناوری کشور با تکیه بر فیزیولوژی گیاهی

نشست هم اندیشی ملی 

جایگاه علوم پایه در ارتقا علمی و فناوری کشور با تکیه بر فیزیولوژی گیاهی

این نشست در حاشیه کنفرانس هفتم فیزیولوژی گیاهی ایران به صورت مجازی با حضور جمعی از اساتید فیزیولوژی گیاهی کشور برگزار خواهد شد 

10 شهریور  1400 - ساعت 16 تا 17:30

منوی اصلی

News | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی