عضویت در انجمن

برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید

متقاضيان لازم است پس از تكميل فرم و پرداخت حق عضويت، فرم تكميل شده و تصوير فيش بانكي و اسکن عکس 4×3 را جهت بررسي تقاضاي عضويت به آدرس الکترونيک انجمن ارسال نمايند.

 

 

 

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی