روش تدوین مقالات

1- مقاله‌ کامل بايستي به زبان فارسي تهیه شود.
2- شكل‌ها، نمودارها و جدول‌ها شماره‌گذاري شده و به همراه زيرنويس آنها در متن مقاله آورده شود.
* در نرم‌افزار Word، فرمت شكل‌ها در بخش Text Wrapping، به صورت In line with text انتخاب شود.
* نمودارها به صورت دو بعدي و سياه و سفيد طراحي شوند و از رسم نمودار سه بعدي خود داري شود.
3- مقاله‌ها بايستي با فاصله خطوط Single تايپ شود.
4-  مقاله با نرم‌افزار Microsoft Office Word 2003، در كاغذ A4 ، با حاشيه‌هاي متن 3 سانتي‌متر و به صورت يك ستوني نوشته شود. تعداد کل صفحات متن ارسالي بيش از 12 صفحه نباشد.
5-  از درج پاورقي براي بيان توضيحات انگليسي و فارسي و بالعكس خودداري شود و در صورت نياز در درون پرانتز و در متن مقاله آورده شود.
6- حتی الامکان از کاربرد واژه های خارجی خودداري شده، اسامی و واژه‌های علمی، مکانها، مواد و ساير واژه‌های خارجی را در متن مقاله به فارسی نوشته و بلافاصله بعد از آن واژه به زبان اصلی داخل پرانتز نوشته شود،  مثال: در شيشه (in vitro). 
7- متن اصلي مقاله بايستي با فونت فارسي: 12 B Lotus نوشته شود.

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی