تکثیر گیاهان زینتی- معرفی گیاهان دارویی

این کارگاها در تاریخ 13 و 14 بهمن ماه با همکاری انجمن علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در محل گلخانه های گروه علوم باغبانی برگزار  شد.

 

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی