بزرگداشت استاد مه لقا قربانلی

انجمن فیزیولوژی با همکاری دانشگاه گرگان برگزار می کند

مراسم بزرگداشت  دکتر مه لقا قربانلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ 10 شهریور 1400    ساعت :      12 تا 12:30  

منوی اصلی

News | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی