اطلاعیه کارگاه های کنفرانس هفتم فیزیولوژی گیاهی ایران

 عنوان کارگاه هایی که در حاشیه کنفرانس هفتم فیزیولوژی گیاهی ایران برگزار می شود

  • کاربرد فناوری هسته‌ای در اصلاح نباتات

  • بیوانفورماتیک و کاربرد در زیست شناسی

  • کاربرد نرم افزار CROPWAT در برآورد نیاز آبی گیاهان

  • فناوری کشت ریشه‌های موئین در تولید متابولیت‌های ثانویه

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق آدرس ایمیل PhsiologyConf1400@gau.ac.ir 

یا شماره تماس 09057752632 ارتباط حاصل نمایید.

لینک گروه واتس آپ جهت کسب اخبار کنفرانس و کارگاه ها 

--https://chat.whatsapp.com/KmO6XxIQgMf3V9wKF3wjwf

 

منوی اصلی

News | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی