اخبار مربوط به جلسات هیئت مدیره انجمن

جلسه 31 مردادماه 98

در این جلسه ضمن داوری مقالات رسیده به ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران که در تاریخ 1 و 2 آبان 98 در یزد برگزار می گردد . در مورد تجربیات کسب شده از کنفرانس های قبلی صحبت گردید. 

جلسه 20 تیر ماه 98

گزارشی از کنفرانس یزد توسط دکتر احسان پور ارائه گردید و مققر شد که پیگیری سریعی در مورد ثبت کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام انجام گیرد.

دکتر چاپارزاده پیشنهاد داد که سخنرانان کنفرانس مدعو باشند و ترجیحاً سخنرانان هیئت علمی یا دانشجوی دکتری باشند

گزارشی از شرکت در جلسه اتحادیه انجمن های علوم زیستی توسط دکتر شهبازی ارائه شد که در ان جلسه مصوب شده بود که سند زیست شناسی توسط اتحادیه تصویب و برای شورای انقلاب فرهنگی ارسال شود. 

جلسه 19 اردیبهشت 98 

در این جلسه در مورد محورهای کنفرانس که در فراخوان اول آورده شده بحث شد و مقرر گردید که برخی از محورها اصلاح شوند و برای فراخوان دوم اعمال گردند:

بیوشیمی و بیوتکنولوژی گیاهی

فیزیولوژی گیاهی و  زارعی

اکوفیزیولوژی و فیزیولوژی تنش های محیطی

فیزیولوژی بذر

فیزیولوژی پس از برداشت

در مورد چارت سازمانی انجمن صحبت شد و اصلاحات نهایی انجام گردید و مقرر شد که پس از اصلاحات در سایت انجمن قرار گیرد.

16 اسفند 1398

دکتر احسان پور گزارشی از مراسم بزرگداشت دکتر ابراهیم زاده ارائه نمودند : این جلسه با حدود 80 شرکت کننده برگزار شد و همچنین دکتر شریعتی، دکتر افشار محمدیان و دکتر مجد سخنرانی کوتاهی انجام دادند و در نهایت هم یک سخنرانی دکتر ابراهیم زاده ایراد نمودند.

گزارش پیشرفت کارهای مالیاتی توسط دکتر احسان پور ارائه گردید به طوری که کار مالیاتی سال 90 تا 95 تسویه گردیده است.

گزارش دو سخنرانی پروفسور نام سان جو در دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان ارائه گردید.

گزارشی از عملکرد مجله فرایند و کارکرد گیاهی از ابتدا تاکنون ارائه شد و مقرر شد که برای داوران برتر مجله یک نامه تقدیر و تشکر ارسال شود.

20 دی ماه 97

مقرر شد که جلسه تقدیر از دکتر ابراهیم زاده در تاریخ 3 بهمن ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شود.

و در نهایت گزارش حساب انجمن و کارهای انجام شده توسط آقای هارونی حسابدار انجمن انجام شده در این جلسه مطرح شد.

تفاهم نامه خانه زیست شناسی در این جلسه به تصویب نهایی رسید و مقرر شد دکتر احسان پور نسبت به امضای تفاهم نامه اقدام نمایند.

جلسه 24 آبان 1397 دانشگاه یزد

این جلسه به صورت مشترک با مسئولین دانشگاه یزد برای بررسی مقدمات کنفرانس ششم فیزیولوژی گیاهی ایران توسط گروه زیست شناسی آن دانشگاه برگزار گردید.

 

 جلسه 19 مهر ماه 1397 دانشگاه تربیت مدرس

تایید پیش نویس تفاهم نامه همکاری با سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان

گزارش شش ماهه مالی اول سال 96 ارائه شد و همچنین گزارشی از کارهای مالیاتی که در حال پیگیری می باشد ارائه گردید.

تهیه پیش نویس چارت سازمانی انجمن و تایید آن در جلسه آینده

برگزاری کنفرانس ششم در دانشگاه یزد به تایید هیئت مدیره انجمن رسید و مقرر شد جلسه آینده با حضور اعضای هیئت مدیره جهت هماهنگی های لازم در دانشگاه یزد برگزار گردد.

 

منوی اصلی

News | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف بومی