آشنایی با نرم افزارSPSS وبرخی کاربردها در حوزه علوم زیستی

این کارگاه در تاریخ 23 آبان ماه 97 در دانشگاه اصفهان (گروه زیست شناسی ) با شرکت 24 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

مدرس این دوره دکتر باقرزاده همایی عضو انجمن و دانشجوی سابق دانشگاه اصفهان بودند

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف بومی