انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران برگزار می کند ....تحلیلی بر گیاهان و محصولات تراریخته

 

تحلیلی بر گیاهان و محصولات تراریخته

 

            سخنران:

                            دکتر آقافخر میرلوحی (استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان) 

 

           زمان : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397  ** ساعت 10:30

            مکان: تالار اقبال گروه زيست شناسي دانشگاه اصفهان

 

منوی اصلی

News | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی