اساس نامه انجمن

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران در سال 1387 تاسیس گردید و اساسنانه آن در تاریخ 1388/8/27 به شماره ثبت 2550 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.

برای دریافت فایل اساسنامه انجمن اینجا کلیک کنید

 

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی