پنجمین کنفرانس ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران با همکاری دانشگاه زنجان برگزار می کند

پنجمین کنفرانس ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران در تاریخ 8 و 9 شهریور 1396 در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

تاریخ دریافت مقالات: تا 30 بهمن ماه 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش به نشانی http://conf.isc.gov.ir/icpp96 مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن 02433052543 تماس حاصل نمایید

منوی اصلی

News | by Dr. Radut