عضویت در انجمن

برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید

براساس مصوبه مجمع عمومی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران حق عضویت ها به شرح زیر می باشد:

عضویت دانشجویی: صد هزار ریال (10000تومان) 

 عضویت وابسته: صدو پنجاه هزار ریال (15000 تومان)

عضویت هیئت علمی: دویست هزار ریال (200000 تومان)

 

 

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut