آشنایی با اصول اولیه کشت بافت

این کارگاه در تاریخ 2 بهمن 92   با همکاری گروه علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس و توسط سرکار خانم دکتر قناتی عضو هیئت مدیره انجمن انجام گرفت.

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut